عمومی

 شرح بازدید : شهر زیر زمینی نوش آباد – بازدید از پرورش شتر در فیض آباد و شجاع آباد – دریاچه نمک – قلعه مرنجاب – سافاری تپه های شنی – شتر سواری (اختیاری)- جزیره سرگردان – چاه دستکن آب شیرین -مزرعه خاری – پاله سنبلک

تسهیلات سفر :

ترانسفر سافاری رفت و برگشت – راهنما و میان وعده – با پای آتشی – رصد ستارگان

 شرح بازدید :

شهر زیر زمینی نوش آباد – بازدید از پرورش شتر در فیض آباد و شجاع آباد – دریاچه نمک – قلعه مرنجاب – سافاری تپه های شنی – شتر سواری (اختیاری ) – جزیره سرگردان – چاه دستکن آب شیرین -مزرعه خاری – پاله سنبلک

تسهیلات سفر : ترانسفر سافاری رفت و برگشت – راهنما و میان وعده – با پای آتشی – رصد ستارگان

حرکت های موجود

متاسفانه، هیچ مکانی در این تور در حال حاضر موجود نمی باشند

با عرض پوزش، هیچ نقد و بررسی وجود ندارد هنوز برای این tour.